COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUCTOS PESQUEIROS E DA ACUICULTURA

Home / COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUCTOS PESQUEIROS E DA ACUICULTURA
COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUCTOS PESQUEIROS E DA ACUICULTURA - MARISQUEO–OBTENCIÓN DO PERMEX-COFRADIA NOIA-ONLINE

Actividade Formativa Recoñecida para o Baremo Marisqueo a Pé, Pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar.
Entidade organizadora: Cofradia de pescadores de Noia 

Horas: 30       Modalidade: ENREDE      Punto baremables: 0,60

       Obxetivos xerais

  • Proporcionar ós alumnos uns coñecementos xerais acerca de como funciona a cadea de comercialización e procesamento dos produtos pesqueiros e da acuicultura.
  • Proporcinar os alumnos unha adecuada formación para que desenvolvan dunha maneira máis eficiente e mellor o seu traballo na empresa.
       Índice
  • Módulo I: Pesca extrativa e acuicultura. aspectos básicos
  • Módulo II: Procesos e produtos pesqueiros 
  • Módulo III: Seguridade alimentaria dos produtos da pesca e acuicultura